สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดอบรมค่ายคุณธรรมกับการเรียนรู้ธรรมะ จังหวัดเชียงใหม่

                                       

 
 
 

          เมื่อวันที่ ๓ - ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชูทีศพายัพ จัดอบรมค่ายคุณธรรม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เข้าร่วมกว่า ๗๐๐ คน กิจกรรมภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ วิทยากรแนะนำวัฒนธรรมชาวพุทธเบื้องต้น ฟังธรรมะเรื่องเด็กเก่งและดีต้องมีสมาธิ และชมสื่อสีขาวจาก DMC ภาคบ่ายฟังธรรมเรื่องศีลและกฎแห่งกรรม

             

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร