สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบสื่อละครเพื่อการศึกษา

     

     

 

          เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และเครือข่ายองค์กรภาคี โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จัดแถลงข่าวโครงการละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปี ๒๕๕๒ ครึ่งปีหลัง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนักแสดง เครือข่ายองค์กรภาคี โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ทางสมาคมฯ ได้มอบสื่อละครเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนด้านศีลธรรมด้วย

                

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร