สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมที่เมืองเพฟฟิคอน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 
 
 
     
 

          เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะสงฆ์วัดพุทธเจนิวานำปฏิบัติธรรมที่เมืองเพฟฟิคอน ภาคเช้าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่ายปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนา และ ในวันเดียวกันตัวแทนจากวัดพุทธเจนิวาเดินทางไปจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่อำเภอคอปเป ในงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีชาวไทยและชาวสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

         

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร