สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ประเทศสหรัฐอเมริกา

   

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ พิธีในภาคเช้าสวดมนต์ นั่งสมาธิ อาราธนาศีล ๕ ถวายคีลานเภสัช ถวายภัตตาหาร ตักบาตรเทโวโรหนะ ภาคบ่ายถวายผ้าป่า และรับผ้าไตรประธานกองกฐินสามัคคีบูชาธรรม ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย)