สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการครอบครัวแก้ว ครอบครัวแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

                         

         

 

     

 

           เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมกับภาคนครหลวง ๗ และศูนย์เผยแผ่ธรรมะ วัดพระธรรมกาย จัดปฏิบัติธรรมในโครงการครอบครัวแก้วฯ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ โรงแรมและรีสอร์ท สักภูเดือน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บุคลากรและครอบครัวได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ได้ศึกษาธรรมะ และเพื่อให้ เด็ก ๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ บรรยากาศในโครงการอบอุ่นเป็นอย่างยี่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีจำนวนกว่า ๑๐๐ คน

     

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร