สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ธุดงคสถานล้านนา ร่วมพิธีสามีจิกรรมทำวัตรพระมหาเถระ จังหวัดเชียงใหม่

                         

           

 

     

 

        เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะสงฆ์จากธุดงคสถานล้านนา ร่วมพิธีสามีจิกรรมทำวัตร และถวายไทยธรรม แด่พระมหาเถระและคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ ต่อคณะสงฆ์ พระมหาเถระ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ และเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ให้สมัครสมานสามัคคี เป็นต้นบุญ ต้นแบบที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน เพื่อให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก้าวหน้าสืบไป 

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร