สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิตมีคุณค่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

                      

     

 

     

 

           เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมโครงการ "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิตมีคุณค่า" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนคอกช้างจำนวน ๘๐ คน โดยพระอาจารย์ได้เทศน์สอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธ กฎแห่งกรรม พระคุณพ่อแม่ ประวัติและคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และในวันสุดท้ายมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

          

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร