สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบอภิธรรมประจำปี ๒๕๕๒ จ.ปทุมธานี

                            

        

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักเรียนพระอภีธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดสอบอภิธรรมศึกษาทางไกลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้อง SPD 8 สภาธรรมกายสากล โดยมีนักเรียนอภิธรรมเข้าสอบ ๔๐๐ ท่าน ก่อนสอบมีการมอบของที่ระลึกให้นักเรียนที่เข้าเรียนต่อเนื่อง และตัวแทนนักเรียนอภิธรรมได้กล่าวถึงความน่าสนใจของการศึกษาอภีธรรมว่าทำให้รู้จักตนเองมากยี่งขึ้น สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้เป็นอย่างดี

          

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร