สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ประเทศเยอรมนี

                     

   

 

     

 

         เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ กัลยาณมิตรจากเมืองไลพ์ซิก เดรสเดน และเมืองใกล้เคียง นิมนต์ พระอาจารย์จากวัดภาวนาเบอร์ลินมานำปฏิบัติธรรมและแสดงธรรม ซึ่งพระอาจารย์ได้เปิด VCD นำปฏิบัติธรรมเป็นภาษา เยอรมัน ทำให้ชาวเยอรมันเกิดความสนใจการปฏิบัติธรรม ในโอกาสนี้ คณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายปัจจัยไทยธรรม และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร