สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดนิทรรศการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

                                

    

 

     

 

               เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ถึง ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ๑,๒,๓,๔ จังหวัดกาญจนบุรี วัดถ้ำเนรมิต และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดนิทรรศการฟนฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-star อุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย World, DMC  สื่อสีขาว และงานตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อนำเสนอผลงานของเด็กดี  และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นอกจากนี้ยังมีการตอบปัญหาธรรมะ และชมสื่อธรรมะ

             

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร