สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อนุโมทนาบุญงานบวช

 

 

ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและผู้มีส่วนร่วมในงานบวชทุกๆ ท่าน ทุกๆ รุ่น ในภาคฤดูร้อนดังนี้ ธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม ๖๑ ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ จำนวน ๑๓๙ รูป รุ่นมัชฌิมธรรมทายาทจำนวน ๓๐๗ รูป รุ่นยุวธรรมทายาทจำนวน ๓๖๒ รูป ธรรม-ทายาทภาคฤดูร้อน รุ่น ๓๓ จำนวน ๓๒๓ รูป