สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการสัมมนาพระกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกาย

  

     

 

         เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กองพระกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกาย จัดโครงการสัมมนาพระกัลยาณมิตร โดยมีคณะสงฆ์เข้าร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ รูป จาก ๓๕๐ วัด การสัมมนาจัดขึ้นที่ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย พิธีเปิดโครงการมีขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์ (ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานในพิธี พระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวา วัดพระธรรมกาย เป็นพระอาจารย์ปฐมนิเทศ

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร