สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมเมืองค็อปแลนด์ ประเทศเยอรมนี

 

            

           เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พศ ๒๕๕๒ พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟร์ต ได้จัดปฏิบัติธรรมที่เมืองค็อปแลนด์ ประเทศเยอรมนี และได้ให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาชาวเยอรมนี ซึ่งไปทำข่าวเกี่ยวกับการกสมาธิตามแบบของชาวพุทธ กิจกรรมในภาคสาย ปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าปา และถวายยารักษาโรค ฟังธรรมเรื่องอานิสงส์ในการสร้างบุญ สร้างบารมี และมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูปด้วย

          

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร