สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประเทศอินโดนีเซีย

                               

    

 

        

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซียจัดพิธีทอดผ้าปาสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม กิจกรรมในวันนี้มีการนั่งสมาธิ จากนั้นพระอาจารย์แ สดงพระธรรมเทศนา ต่อด้วยพิธีถวายผ้าป่าถวายปัจจัย ปวารณาถวายที่ดิน และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสาธุชนที่มาร่วมพิธีทอดผ้าปาสามัคคีในวันนี้มีทั้งชาวไทยและชาวอินโดนีเซีย

         

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร