สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมนักเรียนทุนพระภาวนาวิริยคุณ ครั้งที่ ๑

                      

     

 

     

              เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กองอาสาสมัครฝ่ายโภชนาการ วัดพระธรรมกาย ร่วมกับมูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนทุนพระภาวนาวิริยคุณ ครั้งที่ ๑ ณ ห้อง SPD 1 สภาธรรมกายสากล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งคัดเลือก จากเด็กดี V-Star ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีฐานะยากจนแต่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดี ได้เรียนรู้เรื่องมารยาทชาวพุทธ วัฒนธรรมชาวพุทธ และ ๕ ห้องสร้างนิสัย

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร