img{ max-width:100%; height:auto; }

MV เพลงตะวันธรรม เพลงฮิต เนื้อเพลงออนไลน์

เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง : เชิญท่านชายบวชเข้าพรรษา

 

เพลง : เชิญท่านชายบวชเข้าพรรษา

เพลง : เชิญท่านชายบวชเข้าพรรษา

 

คำร้อง/ขับร้อง : ใจสมาน อัมรี

คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส

ทำนองจากเพลง : ฝนหนาวสาวครวญ

ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 

--เนื้อเพลง : เชิญท่านชายบวชเข้าพรรษา

 

ยามย่างเข้าสู่เขตฤดูฝนพรำ ให้ความฉ่ำชุ่มน้ำเจิ่งนา

ถึงฤดูกาลเข้าพรรษา ชายแมนแมนมาบวชกัน
สืบทอดวัฒนธรรมไทย ทรงไว้เหมือนครั้งก่อนกาล

มีลูกชายเป็นที่รู้กัน คนนั้นต้องได้บวชหนึ่งพรรษา

 

หน้าที่ยิ่งใหญ่เกิดเป็นชายต้องบวช ศึกษาธรรมยิ่งยวดเพื่อตน

ทั้งยังเป็นต้นบุญกุศล ที่สาธุชนเพรียกหา เร่งฝึกฝนเรียนธรรมพระสัมมา
แสวงหาองค์พระในตน สั่งสมบุญ สอนสั่งผู้คน เดินธุดงค์โปรดชนทั่วเมือง

 

ถึงแม้จะเหนื่อยยากเย็นเพียงไหน ปลื้มใจฟื้นฟูธรรมให้กลับมา

ทำวัดร้างให้เรืองเลื่องค่า พัฒนาสร้างคนเป็นคนดี

หน้าที่แห่งการเกิดเป็นชายต้องบวช กตัญญูผู้ให้เกิดมา

 

ครั้งนี้บวชครบหนึ่งพรรษา พุทธศาสนารุ่งเรือง
นำธรรมะคลุมไทยประเทือง ฟูเฟื่องศีลธรรมประดับใจ
ลมฝนเย็นชุ่มฉ่ำฤทัย เชิญท่านชายบวชแสนเข้าพรรษา...