img{ max-width:100%; height:auto; }

MV เพลงตะวันธรรม เพลงฮิต เนื้อเพลงออนไลน์

เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.2

 

เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.2

 

เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.2

 

คำร้อง : ตะวันธรรม

 

ทำนอง/เรียบเรียง : ธนัช สุวรรณบุบผา

 

ขับร้อง : ปัญจสิขะ

 

คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส

 

คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ

 

ภาพ : พุทธศิลป์

 

ใช้เฉพาะในกาสอนศีลธรรม

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 

--เนื้อเพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.2

 

 

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคหน้า  ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ (2 รอบ)

เด็กน้อยจะมีสติปัญญาคล้ายผู้ใหญ่ ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ใครใคร

ผู้ใหญ่จะมีใจใสไร้เดียงสา ไม่มีวัยแก่ชรา

 

เมื่อถึงคราหมดอายุขัย ร่างกายจะหายไปในทันที

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคหน้า  ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์

ทุกคนในโลกจิตผ่องใสด้วยศีลธรรม จะมีอริยธรรมที่ยิ่งใหญ่ 

 

เจริญทั้งกายและใจ มีความรู้เรื่องราวภายในของตัวเอง

สัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้ ไม่มีโจรผู้ร้าย 

ไม่มีตำรวจทหาร บ้านเรือนจะสวยงามตระการ

 

พืชพันธุ์ธัญญาหารจะมีรสโอชา

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคหน้า  ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์

ร่างกายจะสวยงามสง่าคล้ายชาวสวรรค์ จะร่ำรวยสวยฉลาดใกล้เคียงกัน

ไม่มีการแบ่งชนชั้น มีความเป็นธรรมในสังคม

 

ประชาคมทั้งโลกจะมีภาษา วัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียว

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคหน้า  ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์

รักมั่นกลมเกลียว เป็นครอบครัวสมานฉันท์ ดุจเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน

อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นรื่นรมย์ 

 

ไม่มีมลภาวะ ดิน อากาศ ฟ้า แจ่มใส

ทั้งสามฤดูเป็นฤดูสบาย เหมาะแก่การหยุดใจเรียนรู้ประพฤติธรรม

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ อีกไม่นาน อีกไม่นาน อีกไม่นานเท่าใด

 

อีกไม่นาน อีกไม่นาน แค่อีกอสงไขยเศษเท่านั้นเอง

อีกไม่นาน อีกไม่นาน ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์

อีกไม่นาน อีกไม่นาน แค่อีกอสงไขยเศษเท่านั้นเอง…. เท่านั้นเอง