img{ max-width:100%; height:auto; }

MV เพลงตะวันธรรม เพลงฮิต เนื้อเพลงออนไลน์

เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง: สู้ด้วยบุญ

 

เพลง : สู้ด้วยบุญ

 

 เพลง: สู้ด้วยบุญ


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
--เนื้อเพลง : สู้ด้วยบุญ

ไม่คาดคิด ไม่คาดฝัน
แม้เตรียมตั้งตัว ใจยังสั่นระรัว
เมื่อแผ่นดินลั่นสั่นไหว 
โลกไม่รู้ภาพที่เห็นไม่เคยเข้าใจ
ซูนามิเกิดได้ไง  กัปวินาศยิ่งกว่านี้
ใช่เพียงแค่ธรรมชาติ เหตุกิเลสกรรมวิบาก
หนังตัวอย่างกัปวินาศ ซูนามิ
กรรมปาณาฯ สุรา นารี อบายมุขมากมาย
ศีลธรรมห่างหาย โลกสั่นไหวลำเค็ญ
ไม่ว่าใคร ไม่ว่าชาติไหน
ไม่มีข้อยกเว้น กฏแห่งกรรมคือกฏเกณฑ์
มนุษย์ต้องเร่งสร้างบุญ
เข้าวัดถือศีลบุญไม่พลาด 
นั่งธรรมะไม่ประมาท  กัปจะไม่วินาศ
" สู้ด้วยบุญ "
อย่าได้กลัว  ละชั่วทำดีจิตผ่องใส
ต้องฟื้นศีลธรรมโลกครั้งใหญ่
ทั้งหญิงชายต้องช่วยกัน
เกิดเป็นชาย บวชให้พ่อแม่ปลื้มใจ
เป็นพระแท้ได้บุญใหญ่
สร้างโลกใหม่ด้วยศีลธรรม
แมนแมนมาบวชกันทั่วไทย
สร้างโลกใหม่ด้วยศีลธรรม
โอ้ โอ..โอ.. สู้ด้วยบุญ