img{ max-width:100%; height:auto; }

MV เพลงตะวันธรรม เพลงฮิต เนื้อเพลงออนไลน์

เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง ชีวิตสมณะ V.อังกฤษ

 

เพลง ชีวิตสมณะ

 

เพลง ชีวิตสมณะ V.อังกฤษ


คำร้อง : ตะวันธรรม
ทำนอง : ปัญจสิขะ
เรียบเรียง : Ray Burghardt
ขับร้อง : Sountara Srisounthon & Supavedee Srisounthon
คำแปลภาษาอังกฤษ : Phatara Inlarp
คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ
ภาพ : DMC
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

จากเรือนเหมือนนกที่จากคอน ไม่อาวรณ์เมื่อจรจากมา
สร้างชีวีให้มีคุณค่า แสวงหาแต่หนทางพระนิพพาน


มีผ้าแค่เพียงสามผืน ทั้งหลับตื่นมีแต่ความชื่นบาน
สมบัติมีแค่อัฐบริขาร เลี้ยงสังขารด้วยอาหารสาธุชน


ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ ทั้งคันถะวิปัสสนาทุกแห่งหน
รักธรรมวินัยยิ่งกว่าชีวิตตน หวังหลุดพ้นวัฏฏะชนะมาร


จากเรือนเหมือนนกที่จากคอน ไม่อาวรณ์เมื่อจรจากมา
สร้างชีวีให้มีคุณค่า แสวงหาแต่หนทางพระนิพพาน (3รอบ)