img{ max-width:100%; height:auto; }

MV เพลงตะวันธรรม เพลงฮิต เนื้อเพลงออนไลน์

เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง หัวใจทองคำ

เพลง หัวใจทองคำ

เพลง : หัวใจทองคำ

คำร้อง / ขับร้อง : เขมกร ชัยพฤกษ์
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธยนัส
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ต้นแบบแห่งความดีคุณยายอาจารย์ อยากบอกว่ารักท่านและอยากเชื่อมสายบุญ
วันที่ 22 นี้ในเดือนเมษา เราจะมาร่วมหล่อคุณยายด้วยกัน หล่อท่านด้วยทองคำ

ด้วยทองคำบริสุทธิ์ใสของเรา หล่อรูปเหมือนคุณยาย
แต่ก่อนมีผืนน้ำ ตอนนั้นเป็นผืนนา อุบาสิกาคุณยายอาจารย์ไม่ท้อ

รวบรวมศิษย์รักมั่นมาร่วมฝ่าฟันทำ จึงเป็นวัดพระธรรมกายของเราอย่างในปัจจุบัน
เราจะมาร่วมหล่อคุณยายด้วยกัน หล่อท่านด้วยทองคำ

อดทนและสอนสร้างให้คนเป็นคนดี และเป็นพระแท้สอนวิชชาธรรมกาย
คุณยายอาจารย์จันทร์ ฯ วิชชาธรรมกายคุณยายเหนือใคร เป็นหนึ่งไม่มีสอง
เราจะมาร่วมหล่อคุณยายด้วยกัน หล่อท่านด้วยทองคำ