ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญใส่ถ่าน Led เตรียมงาน "วิสาขบูชา"

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2565

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญใส่ถ่าน Led เตรียมงาน " วิสาขบูชา "

วันที่รับบุญ 6-10และ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (หยุด 11 พฤษภาคม)
เวลา 13.30-17.30 น.
รับบุญที่วิหารคด คอร์ 8 และวิหารคด คอร์ 31

ประตูเส้นทางเข้าออก ประตู 12
เกณฑ์ ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มหรือตรวจ ATK 72 ชม.
*หากรู้สึกไม่สบาย งดมารับบุญค่ะ

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญใส่ถ่าน Led เตรียมงาน "วิสาขบูชา"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล