ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม (ออนไลน์) ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2565

พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม (ออนไลน์)

เวลา 10.00 น. (ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์)
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ถ่ายทอดสดผ่านทาง GBNUS.COM, ZOOM072.COM
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-831-1000, 097-1696455

พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม (ออนไลน์) เวลา 10.00 น. (ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์) ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม (ออนไลน์) เวลา 10.00 น. (ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์) ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ
 

อานิสงส์ของการถวายกองทุนการศึกษาบาลี – นักธรรม
     -  ย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก ไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ
     -  แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
     -  ได้รับโอกาสและการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
     -  เป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาเล่าเรียน
     -  ได้เกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
     -  แวดล้อมไปด้วยหมู่บัณฑิตนักปราชญ์และกัลยาณมิตรทั้งหลาย
     -  เป็นที่เคารพนับถือให้เกียรติของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
     -  แตกฉานในวิชชาธรรมกายได้อย่างง่ายดาย
     -  ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล