ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ออนไลน์) ปีที่ 18 ครั้งที่ 158

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2565

เชิญร่วมพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ออนไลน์) ปีที่ 18 ครั้งที่ 158
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 123
และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์
ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธี
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 - 11.00 น.

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ร่วมกิจกรรม
https://www.zoom072.com
www.gbnus.com
02-831-1000 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล