ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "งานอุปสมบทสามเณรนาคหลวง"

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2565

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิมพ์หนังสือ
งานอุปสมบทสามเณรนาคหลวง

ฉลองสามเณร ป.ธ.9 นาคหลวง ปี 65
วันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "งานอุปสมบทสามเณรนาคหลวง"

ร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาค รายการทำบุญ 284
“หนังสือฉลองสามเณร ป.ธ.9 นาคหลวง ปี 65”

ติดต่อ : ผู้ประสานงาน / กองรับบริจาค
แจ้งจารึกชื่อ เจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ได้ที่ผู้ประสานงาน / กองรับบริจาค
หมดเขตส่งรายชื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สอบถาม : โทร. 082-759-0645

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล