ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บวชพระบวชสามเณร ระดับอุดมศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน 18 มิ.ย. - 7 ส.ค. พ.ศ.2565

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2565

บวชพระบวชสามเณร ระดับอุดมศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพระ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(ผู้บวชไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช)

ปิดเทอมนี้มาบวชศึกษาธรรมะ พัฒนาชีวิต แสวงหาความสุขที่แท้จริง

- นักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 18-20 ปี (เกือบ 20 ปีบริบูรณ์) ให้บวชเป็นสามเณร
- นิสิตนักศึกษา และบัณฑิตที่จบแล้ว อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้บวชเป็นพระ

บวชพระบวชสามเณร ระดับอุดมศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพระ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ผู้บวชไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายนนี้
กรอกสมัครและอ่านรายละเอียดที่ https://bit.ly/Monk2565


บวชครั้งนี้ดีอย่างไร?
1. นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา 
2. ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน    ด้วยหลักความดีสากล 5 ประการ คือ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ 
3. ผู้อบรมจะได้ศึกษาธรรมะประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย 
4. มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด 
5. ผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
6. ได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่  การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
7. ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
8. ได้พบเพื่อนใหม่ จากหลายมหาวิทยาลัย
9. อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง


สอบถามเพิ่มเติม
เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา
www.facebook.com/YBVnetwork 
โทร. 09-6769-6656
Line ID: vtumdee

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล