ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญ ใส่ถ่าน Led เตรียมงาน " วันพระ" 

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2565

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญ
ใส่ถ่าน Led เตรียมงาน " วันพระ" 
วันที่ 7 - 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30-17.30 น.
รับบุญที่วิหารคด 8 และวิหารคด 31 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญ ใส่ถ่าน Led เตรียมงาน " วันพระ" 

เส้นทางเข้าออกประตู 7
เกณฑ์ ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม
หรือตรวจ ATK 72 ชม.
*หากรู้สึกไม่สบาย งดมารับบุญ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล