ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ Online วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2565

พิธีบูชาข้าวพระ Online
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีบูชาข้าวพระ Online วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ภาคสาย

08.30 น. เปิดห้อง ZOOM
09.30 น. นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
10.45 น. กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธี

 

ภาคบ่าย

12.30 น. รายการสู้ต่อไป on ZOOM
13.30 น. สัมมนาพิเศษ พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข
14.30 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์ ถึงศูนย์กลางพิธี / นำนั่งสมาธิ
15.00 น. ประธานสงฆ์ อ่านโอวาท / ให้โอวาท / บูชาพระ
16.30 น. เสร็จพิธี

 

สอบถามโทร 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล