ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญชวนสาธุชน ใส่ถ่าน Led สำหรับจุดในงานวันอาสาฬบูชา วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2565

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2565

เชิญชวนสาธุชน ใส่ถ่าน Led สำหรับจุดในงานวันอาสาฬบูชา วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2565

 

เชิญชวนสาธุชน
มารับบุญเตรียมประทีป ใส่ถ่าน Led
สำหรับจุดในงานวันอาสาฬบูชา

วันที่รับบุญ
5-9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 17.30 น.

เกณฑ์ ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม รับบุญที่วิหารคด 8 และวิหารคด 31
หรือตรวจ ATK 72 ชม.

*หากรู้สึกไม่สบาย งดมารับบุญค่ะ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล