ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2565

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันพุธที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด
หรือโทร. 094-491-9916, 097-169-6455

 

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.


กําหนดการ พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และประทีปโคมไฟ

08.30 น. เริ่มลงทะเบียนรับบัตรเจ้าภาพ/รับไทยธรรม

09.15 น. เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง

09.30 น.ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี พิธีการนำอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร
             /คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)

10.15 น. ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิ

10.30 น. พิธีกล่าวคำถวายสังฆทานต่าง ๆ ดังนี้
               - กล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
               - กล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
               - กล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นสังฆทาน
               - กล่าวถวายประทีปโคมไฟเป็นสังฆทาน
               - กล่าวคำอธิษฐานจิตถวายผ้าอาลน้ำฝนและประทีปโคมไฟ

10.45 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา/คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร

11.00 น. เจ้าภาพและสาธุชนถวายไทยธรรม/เสร็จพิธี
              กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ร่วมรับบุญเก็บเสื่อ/เก้าอี้/ไทยธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล