ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

งานบุญเนื่องในวันสมาธิโลก ณ วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2565

พิธีบูชาข้าวพระ
พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 35
พิธีถวายมหาสังฆทาน 2,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ ปีที่ 23
พิธีถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 159

เนื่องในวันสมาธิโลก
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 02-831-1000
 

งานบุญเนื่องในวันสมาธิโลก ณ วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล