ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2565

กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
และพิธีจุดไฟแก้วชำระร่างนักสร้างบารมี
พระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีจุดไฟแก้วชำระร่างนักสร้างบารมี พระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)


พิธีสวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ที่ ๑๕ - วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.  - พิธีกรสร้างบรรยากาศ
                                      - เปิดไฟล์เสียงสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.  - พิธีแสดงพระธรรมเทศนา (สลับผู้นำบุญกล่าวความประทับใจ)
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.   - พิธีสวดพระอภิธรรม


พิธีชำระร่างนักสร้างบารมี
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ฌาปนสถาน ทางเข้า ๑ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


**งดพิธีสวดฯ ในวันพุธที่ ๑๓, วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

**งดรับพวงหรีด


ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กัลฯ กัลยา นิยมสุข โทร. ๐๘๖-๔๘๙-๒๙๗๗
กัลฯ นฤมล ศรีสมนึก โทร. ๐๙๐-๖๐๖-๗๑๗๔

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล