ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์ แด่คณะสงฆ์ " เนื่องในวันธรรมชัย"

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2565

พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์
แด่คณะสงฆ์ " เนื่องในวันธรรมชัย"

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.30 น.
ณ บ้านแก้วเรือนทอง คุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล 
วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์ แด่คณะสงฆ์ " เนื่องในวันธรรมชัย" พ.ศ.2565

สอบถามผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด
หรือโทร. 099-556-9963 , 094-491-9916

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล