ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2565

พิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ฌาปนสถานชั่วคราว ทางเข้า ๑
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)

 

๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์, ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์, สาธุชน เข้าประจำพื้นที่นั่งรับรอง บริเวณทางเข้า ๑

๑๓.๓๐ น. ปฎิบัติธรรม

๑๔.๐๐ น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล
                - ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ กล่าวสดุดีประกาศเกียรติคุณ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
                - ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์, ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ ตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทาน

๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทาน และอัญเชิญขึ้นตั้งบนฌาปนสถานชั่วคราว
                - ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ อ่านหมายรับสั่ง
                - ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ อ่านประวัติ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
                - ผู้ร่วมพิธีฯ นั่งสมาธิอุทิศบุญกุศล
                - หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดปทุมธานี ทอดผ้าบังสุกุล
                - ประธานฯ ทอดผ้าบังสุกุล
                - ประธานสงฆ์ พิจารณาผ้าบังสุกุล

๑๖.๐๐ น. ประธานฯ ประกอบพิธีจุดไฟพระราชทานเพลิงศพ
                - คณะสงฆ์, ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์, สาธุชน วางดอกไม้จันทน์ และรับของที่ระลึก

๑๗.๐๐ น. เสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพ

๑๙.๓๐ น. ประกอบพิธีชำระร่างนักสร้างบารมี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล