ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญปักชำต้นกล้า เบญจทรัพย์ ณ โรงเพาะปักชำ (ประตู 8)

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2565

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญปักชำต้นกล้า เบญจทรัพย์
ณ โรงเพาะปักชำ (ประตู 8)

รับบุญดอกไม้ธรรมยาตรา

ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ.2565
เวลา 14.00 น. ถึง 17.30 น.

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญปักชำต้นกล้า เบญจทรัพย์ ณ โรงเพาะปักชำ (ประตู 8) ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

สอบถามได้ที่ 087-462-3555

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล