ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญ แกะถ่าน Led 8 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2565

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญรักษาสมบัติพระศาสนา
ร่วมแกะถ่าน Led

วันที่ 8 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2565
เวลา 13.30 - 17.30 น.

รับบุญที่วิหารคด 8 และวิหารคด 31
เส้นทางเข้าออกประตู 7

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญ แกะถ่าน Led 8 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 รับบุญที่วิหารคด 8 และวิหารคด 31

**เกณฑ์ ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม หรือตรวจ ATK 72 ชม.
หากรู้สึกไม่สบาย งดมารับบุญค่ะ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล