ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "พระไตรปิฎก ฉบับธรรมชัย"

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2565

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
"พระไตรปิฎก ฉบับธรรมชัย"
จารใบลาน ๑ อักขระ ได้บุญเหมือนสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "พระไตรปิฎก ฉบับธรรมชัย"


       มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมคัมภีร์ใบลานภาษาบาลีทุกสายจารีต ทั้งอักษรขอม อักษรสิงหล (ศรีลังกา) อักษรพม่า และอักษรธรรม (ล้านนา และล้านช้าง) โดยถ่ายภาพใบลานเป็นไฟล์ดิจิทัล และนำข้อมูลในคัมภีร์ใบลานมาพิมพ์เข้าคอมพิวเตอร์นำมาเทียบเคียงกัน จุดที่เนื้อหาไม่ตรงกันก็ให้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีและการตรวจชำระคัมภีร์ทำการวินิจฉัย เพื่อให้ได้เนื้อหาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด เสร็จแล้วนำมาจัดพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกบาลีฉบับธรรมชัย และแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลก


เป้าหมายการจัดพิมพ์
         จัดพิมพ์ชุดแรก หมวดทีฆนิกาย 3 เล่มคัมภีร์ วันที่ 22 เมษายน 2566


ร่วมสนับสนุนโครงการ
         • เจ้าภาพระดับเล่มคัมภีร์
         • เจ้าภาพระดับพระสูตร
               จารึกชื่อ ๑ เล่มคัมภีร์ (5m)
               จารึกชื่อทั้ง 3 เล่มคัมภีร์ (1.5S)
         • เจ้าภาพระดับหน้า
               จารึกชื่อ ๑ เล่มคัมภีร์ (5t)
               จารึกชื่อทั้ง 3 เล่มคัมภีร์ (1.5m)

         หมดเขตส่งรายชื่อจารึกวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566


การร่วมบุญ
          ร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกาย
          ชื่อบัญชี วัดพระธรรมกาย
          เลขที่บัญชี 152-1-20208-7
          ธนาคารกรุงไทย


แจ้งสลิปการโอน
          โครงการพระไตรปิฎกธรรมชัย
          @DhammachaiTipitaka


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
          099-626-1491, 092-991-1346

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล