ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมรับบุญใส่ถ่าน Led วันที่ 19-23 สิงหาคม 2565 ณ วิหารคด 8 และวิหารคด 31

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2565

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญเตรียมประทีป จุดในวันธรรมชัย
ร่วมใส่ถ่าน Led
วันที่ 19-23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 17.30 น.
รับบุญที่วิหารคด 8 และวิหารคด 31

เส้นทางเข้าออกประตู 7

**เกณฑ์ ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม หรือตรวจ ATK 72 ชม.หากรู้สึกไม่สบายงดมารับบุญค่ะ

ร่วมรับบุญใส่ถ่าน Led วันที่ 19-23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 17.30 น. ณ วิหารคด 8 และวิหารคด 31

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล