ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีมุทิตาสักการะครั้งที่ 28

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2565

กำหนดการพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ
ครั้งที่ 28 ประจําปี พ.ศ. 2565
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายไทยธรรม ในพิธีมุทิตาสักการะครั้งที่ ๒๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ (สำหรับสาธุชน)
12.00-13.30 น. ลงทะเบียนรอบแรก ณ หน้าห้องแก้วสารพัดนึก 1
                         - พระมหาเถระและพระเถระ (เสา R15)
                         - เจ้าภาพและผู้แทนถวายไทยธรรม (เสา R17)

15.00-16.00 น. ลงทะเบียนรอบสอง ณ หน้าห้องแก้วสารพัดนึก 1
                         - พระมหาเถระและพระเถระ (เสา R15)
                         - เจ้าภาพและผู้แทนถวายไทยธรรม (เสา R17)

16.00 น.            คณะสงฆ์ เจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญพร้อมบริเวณศูนย์กลางพิธี

16.30 น.            พระมหาเถระและพระเถระ เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
                          - คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรม
                          - พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ
                          - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร
                          - ถวายไทยธรรมพระมหาเถระและพระเถระ

18.30 น.            เสร็จพิธี / เจ้าภาพผู้มีบุญ สาธุชนออกจากศูนย์กลางพิธี
                         และเตรียมถวายน้ำปานะ ณ ระเบียง 8 สภาธรรมกายสากล

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ (พระภิกษุ-สามเณร)
18.45 น.            คณะสงฆ์และสามเณร พร้อมบริเวณศูนย์กลางพิธี
                          - พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ
                          - ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
19.30 น.            เสร็จพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ
                          - สลากภัต คณะสงฆ์และสามเณรร่วมงาน

 

651107_02.jpg

ร่วมบุญที่ห้องรับบริจาค
      สามารถระบุถวายพระมหาเถระหรือพระเถระได้

      ร่วมบุญเป็นไทยธรรมจำนวน 400 ชุดขึ้นไป กรุณาติดต่อก่อน 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

สอบถามผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
      หรือ โทร. พระธนภัทร 098-316-1565 
                     พระปลัดณัฐยุทธ์ 082-159-5195

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล