ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญชวนรับบุญแกะถ่านเก่าและใส่ถ่านใหม่ ณ วิหารคด 8 และวิหารคด 31

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2565

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญรักษาสมบัติพระศาสนา
แกะถ่านเก่าและใส่ถ่านใหม่
เตรียมงานจุดประทีปวันครูผู้คนพบวิชชาธรรมกาย
วันที่ 31 สิงหาคม และ 1-3 , 5-6 กันยายน พ.ศ.2565
เวลา 13.30 - 17.30 น.
รับบุญที่วิหารคด 8 และวิหารคด 31

เชิญชวนรับบุญแกะถ่านเก่าและใส่ถ่านใหม่ เตรียมงานจุดประทีปวันครูผู้คนพบวิชชาธรรมกาย วันที่ 31 สิงหาคม และ 1-3 , 5-6 กันยายน พ.ศ.2565

เกณฑ์ ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม หรือตรวจ ATK 72 ชม.
หากรู้สึกไม่สบาย งดมารับบุญค่ะ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล