ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตักบาตร ถวายอาหารแห้งแด่พระภิกษุ - สามเณร อาทิตย์ต้นเดือนที่ 4 กันยายน

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2565

ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีตักบาตร
ถวายอาหารแห้งแด่พระภิกษุ - สามเณร

วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 4 กันยายน พ.ศ 2565
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ เวลา 06.30 น.

พิธีตักบาตร ถวายอาหารแห้งแด่พระภิกษุ - สามเณร อาทิตย์ต้นเดือนที่ 4 กันยายน ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ เวลา 06.30 น.

มีบริการอาหารตักบาตรสาธุชน  ณ สภาธรรมกายสากล ทางเข้า 5
สอบถามโทร. 082-700 6507  หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล