ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศตมวาร ครบ 100 วัน พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมโม)

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2565

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศตมวาร ครบ 100 วัน
พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมโม)
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565
ณ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศตมวาร ครบ 100 วัน พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมโม) วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารโถงช้าง

กำหนดการ

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ
14.05 น. กล่าวคำอาราธนาศีล
14.10 น. คณะสงฆ์สวดธรรมนิยาม
14.35 น. คณะสาธุชนกล่าวคำถวายต่างๆ
14.45 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล
14.50 น. พิธีถวายไทยธรรม
14.55 น. พิธีถวายภาพถ่ายชุดพระคัมภีร์ฉบับเทพชุมนุม
15.00 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
15.10 น. คณะสงฆ์ให้พร
15.20 น. ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย
15.30 น. เสร็จพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล