ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีทอดกฐินธรรมชัย ปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2565

กำหนดการพิธีทอดกฐินธรรมชัย ปีพุทธศักราช 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการพิธีทอดกฐินธรรมชัย ปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ

พิธีภาคเช้า : พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

06.20 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 จบ
06.40 น. พิธีตักบาตร
08.00 น. เสร็จพิธีภาคเเช้า

พิธีภาคสาย : ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ, พิธีกล่าวคำถวายอาคาร 80 ปี ฯ, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

08.30 น. พระอาจารย์นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร 1 จบ / ให้ศีล
09.30 น. ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายอาคาร 80 ปี บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย / พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย : พิธีทอดกฐินธรรมชัย

12.30 น. รายการสู้ต่อไป
13.30 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
13.35 น. ริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐิน เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
14.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.55 น. พิธีทอดกฐินธรรมชัย
15.30 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์ อ่านให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย
15.40 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย / คณะสงฆ์ประกอบพิธีกรานกฐิน ณ อุโบสถพระไตรปิฏก

หมายเหตุ : 

1. ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบีติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
2. ขอความร่วมมือสาธุชนสวมชุดขาว และวางโทรศัพท์แนวนอน ร่วมพิธีผ่านระบบ ZOOM

 


ร่วมพิธีออนไลน์ที่ www.zoom072.com

Meeting id : 89283989294 Passcode :072

หรือห้อง ZOOM ที่ท่านคุ้นเคย  และ www.gbnus.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล