ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์ปฏิทินปีใหม่ พ.ศ.2566

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2565

เริ่มต้นชีวิตดีๆ กับบุญแรกแห่งปี
กองบุญจัดพิมพ์ปฏิทินปีใหม่ พ.ศ.2566
 

เริ่มต้นชีวิตดีๆ กับบุญแรกแห่งปี กองบุญจัดพิมพ์ปฏิทินปีใหม่ พ.ศ.2566


กองบุญจัดพิมพ์ปฏิทินปีใหม่

ㆍ กิตติมศักดิ์พิเศษ     จารึกชื่อ + โลโกั รับปฏิทินเป็นของที่ระลึก 500 ชุด
ㆍ กิตติมศักดิ์     จารึกชื่อ + โลโก้ รับปฏิทินเป็นของที่ระลึก 200 ชุด
ㆍ กิตติมเสริม     จารึกชื่อหรือโลโกั รับปฏิทินเป็นของที่ระลึก 100 ชุด
ㆍ กิตติมสุข     จารึกชื่อ รับปฏิทินเป็นของที่ระลึก 30 ชุด
ㆍ กิตติมใส
     จารึกชื่อ รับปฏิทินเป็นของที่ระลึก 5 ชุด

สามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ที่ห้องรับบริจาค ชื่อ "กองบุญปฏิทินปีใหม่"
หมดเขตส่งชื่อจารึก วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือที่ห้องรับบริจาค หรือโทร. 080-263-4049

 

อานิสงส์แห่งบุญ

1) บุญจากการบอกวันสำคัญทางศาสนาเตือนให้ทุกคนมาสร้างบุญ = บุญนี้จะทำให้รอบตัวเรามีแต่คนดีๆ คอยเตือนเราให้อยู่ในเส้นทางการสร้างบารมี ไม่พลัดจากหมู่คณะง่าย และไม่ตกบุญที่เป็นเบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิต

2) บุญนี้ จะทำให้เราไม่หลงวัน หลงคืน เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต เห็นคุณค่าของเวลา คิดสอนตัวเองในการสั่งสมบุญได้

3) บุญนี้ จะทำให้เราได้โอกาสทองในการสร้างบารมีอยู่ทุกเมื่อ

4) บุญนี้ จะทำให้เราได้รับข่าวดี ข่าวสำคัญ ข่าวอันเป็นมงคลเสมอ

5) บุญนี้ จะทำให้เรามีบริวารมากมาย เป็นบริวารที่รักการสร้างบุญ เป็นบริวารที่ไม่ประมาทในชีวิต
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล