ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่าถวายต้นสมบัติจักรพรรดิ ครั้งที่ 10

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2565

" ไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหน ก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลก"

พิธีทอดผ้าป่าถวายต้นสมบัติจักรพรรดิ ครั้งที่ 10
เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
ถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ 221 ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

พิธีทอดผ้าป่าถวายต้นสมบัติจักรพรรดิ ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ห้องรับบริจาค สภาธรรมกายสากล และอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
  หรือที่ผู้ประสานงานของท่าน หรือโทร. 02-831-1000

651121_08.jpg

651121_07.jpg

651121_06.jpg

651121_05.jpg

651121_04.jpg

651121_03.jpg

651121_02.jpg

651121_01.jpg

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล