ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2565

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
แด่คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย

สอบถามผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือโทร. 099-449-6151, 097-169-6455

 พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย

     "ในยามที่เหมันตฤดูมาเยือน เสมือนเป็นโอกาสอันดีที่เราเหล่าพุทธศาสนิกชนจะได้น้อมถวายของที่เลิศ ที่ประเสริฐ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ยังความอบอุ่นแด่คณะสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญทั่วโลก อันจะเกื้อกูลต่อการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม

     จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุ - สามเณรวัดพระธรรมกาย ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

กำหนดการ
 
    เวลา 9.20 น.     คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง

    เวลา 9.30 น.     ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี / น้ำบูชาพระรัตนตรัย
                             - พิธีกรอาราธนาศีล / อาราธนาพระปริตร / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                               (บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)

     เวลา 10.15 น.   นั่งสมาธิ (มีไฟล์เสียงหลวงพ่อนำนั่งสมาธิพร้อมบทสัพเพฯ 15 นาที)

     เวลา 10.30 น.   - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
                             - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                             - พิธีกล่าวถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
                             - พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
                             ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร / บูชาพระรัตนตรัย

     เวลา 11.10 น.    เจ้าภาพถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล