ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ 31 มค. พ.ศ.2566

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11

วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566
ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่นต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,139 รูป

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

สามารถเข้าร่วมพิธีออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

651128_09dhammayatra.jpg 651128_07gnb.jpg 651128_08zoom.jpg
ธรรมยาตรา.com  gbnus.com zoom072.com

 

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
          สืบเนื่องจากคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน องค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์การพุทธโลก (พล) ร่วมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย 20 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรมธรรมยาตราฯ ในระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยกิจกรรม "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5"

             ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจ รู้รักสามัคดีฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัตถุประสงค์
                1. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ และสืบสานพุทธประเพณี
                2. เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
                3. เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรม "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" ตามหลัก "บวร"
                5. เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
                6. เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ

 

เส้นทางพระผู้ปราบมาร

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย         

        คือเส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชซาธรรมกายพระมงคลเทพมนี พระผู้ปราบมาร ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของท่านจึงพร้อมใจสถาปนาสถานที่ 7 แห่ง ขึ้นเป็นสถานที่ (สด จนุทสโร) สำคัญในเส้นทางพระผู้ปราบมาร

 

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

1. สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ

            หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมารถือกำเนิดบนแผ่นดินรูปดอกบัวหรือที่เรียกกันว่า Lotus Land ในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ นำโดยหลวงพ่อธัมมชโยร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ไว้บนแผ่นดินรูปดอกบัว ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านเกิดของท่าน และอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีไปประดิษฐานภายในมหาวิหาร

 

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

2. สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต

          คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ได้ร่วมกันสร้าง มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) บนที่ดินริมคลองบางนางแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และจะอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีไปประดิษฐานภายในมหาวิหาร เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการตั้งมโนปณิธานของหลวงปู่ขณะล่องเรือค้าข้าวอยู่ในคลองแห่งนี้ เมื่อครั้งอายุเพียง ๑๙ ปี ว่า "ถ้าบวชแล้วไม่สึกจนตลอดชีวิต"

 

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

3. สถานที่เกิดในเพศสมณะ

            วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบทของหลวงปู่ ปัจจุบันพระอุโบสถวัดสองพี่น้องเป็นที่ประดิษฐาน รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันหล่อและอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเกิดใหม่ในเพศสมณะของท่าน ณ วัดแห่งนี้

 

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

4. สถานที่เกิดด้วยกายธรรม

          วัดโบสถ์บน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่ที่หลวงปู่สละชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สูญหายไปให้กลับคืนมาปัจจุบันภายในอุโบสถวัดโบสถ์บนมีรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีประดิษฐานอยู่เช่นกัน เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการบรรลุธรรมของท่าน

 

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

5. สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก

          วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ที่หลวงปู่สอนทำสมาธิภาวนาเป็นครั้งแรก และมีพระภิกษุเข้าถึงพระธรรมกาย ๓ รูป คฤหัสถ์ ๔ คน ในปัจจุบันมีการสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) บริเวณที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา และจะอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีไปประดิษฐานในมหาวิหาร

 

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

6. สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย

            วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ทุ่มเทค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกายอย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิต ตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ จนกระทั่งมรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่นำโดยหลวงพ่อธัมมชโย จึงได้ร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีไปประดิษฐานไว้ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

7. สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย

           วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย (เผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก) คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ นำโดยหลวงพ่อธัมมชโย ได้สถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ให้เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

ตารางกิจกรรมธรรมยาตรา ปีที่ 11 ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2565

660106_01.jpg

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมต้อนรับพระธรรมยาตรา จุดประทีป ตักบาตรและบำรุงวัด ตลอดเดือนมกราคม
       สำรองที่นั่งก่อนวันเดินทาง 1 วัน โทร. 087-636-3264 
        กรุณามาก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที จุดขึ้นรถบัส วิหารคด คอร์ 1 เสา B2

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

 

จุดเช็คอินอนุสรณ์สถาน 7 แห่ง บันทึกเป็นประวัติศาสตร์แห่งสร้างบารมี (บูชาพระผู้ปราบมาร)
          เช็คอินอนุสรณ์สถานครบ 7 แห่ง รับของที่ระลึกพิเศษสุด

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

 

ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
        ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566  พิธีกรรมเริ่มเวลา 05.45 น. เป็นต้นไป 
        จองกล่าวถวายภัตตาหารได้ที่ Line ID : 0995569963

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

วันที่ 2-3 มกราคม ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย
วันที่ 4-7 มกราคม ณ โลตัสแลนด์ จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 9-13 มกราคม ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จ.นครปฐม
วันที่ 15-17 มกราคม ณ โลตัสแลนด์ จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 19-21 มกราคม ณ วัดโบสถ์บน จ.นนทบุรี
วันที่ 23-28 มกราคม ณ อนุสรณ์สถานบางปลา จ.นครปฐม
วันที่ 30-31 มกราคม ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย

 

พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,139 รูป เริ่มพิธี 07.00 น.
        ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 66 โลตัสแลนด์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
        ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 66 อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม
        ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 18 ม.ค. 66 วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
        ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 66 วัดโบสถ์บนบางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
        ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 66 วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

 

พิธีถวายสังฆทานและมอบทุนการศึกษา 3 แห่ง
        ติดต่อจองเป็นเจ้าภาพหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.081-4826688

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

 

พระของขวัญ ผู้ไปร่วมต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

 

จุดพักค้างในวัด สำหรับผู้มาร่วมงานธรรมยาตรา วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ. 2566 
   
     ญ พักค้าง วิคารคด 2 เสา B5 095-945-2874
         ช พักค้าง ตามโซนภาคเหนือ อีสาน ใต้ หรือที่ วิคารคด 8 เสา B21 โทร.094-197-3573

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 , ธุดงค์ , ธุดงธรรมกาย, ธรรมยาตรา, ธรรมกาย, โปรยดอกไม้, ธรรมกายเดินธุดงค์, พระภิกษุ, พระเดินธุดงค์, ทรัพย์บานชื่น, ดอกบานชื่น, เบญจทรัพย์, เบญจมาศ, หลวงปู่สด, หลวงพ่อวัดปากน้ำ, พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร), วัดปากน้ำ, วัดพระธรรมกาย, วัดโบสถ์บน, วัดบางปลา, คลองบางนางแท่น, วัดสองพี่น้อง, หลวงพ่อสดทองคำ, วิชชาธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล