ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2565

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับศักราชใหม่ 2566

วันที่ 30 ธ.ค. 2565 - 1 ม.ค. 2566
ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

โทร.02-831-1000

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับศักราชใหม่ 2566  วันที่ 30 ธ.ค. 2565 - 1 ม.ค. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล