ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับบุญใส่ถ่าน เตรียมประทีป Led จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วิหารคด

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2565

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญใส่ถ่าน เตรียมประทีป Led
เพื่อจุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น.-17.30 น.

รับบุญที่วิหารคด 17 และวิหารคด 25

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญใส่ถ่าน เตรียมประทีป Led เพื่อจุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์  วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น.-17.30 น.  รับบุญที่วิหารคด 17 และวิหารคด 25

เกณฑ์ ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มหรือตรวจ ATK 72 ชม. หากรู้สึกไม่สบายงดมารับบุญ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล