ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร 4,990,000,082 จบ

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2565

ขอเขิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร 4,990,000,082 จบ
วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565

พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ในคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตชีโว ครบ 82 ปี วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565

กำหนดการ

    19.00 น. พิธีจุดประทีปโคมเอก
    19.10 น. คณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพุทธมนต์
    19.45 น. นั่งสมาธิ
    20.00 น. อธิษฐานจิต 
    20.15 น. เริ่มสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ไปสู่เป้า 4,990,000,082 จบ

 

ยิ่งสวดยิ่งทำให้จิตเป็นสมาธิ จะมีกระแสความบริสุทธิ์เกิดขึ้น ยิ่งมาสวดกันเยอะๆ 
กระแสแห่งความบริสุทธิ์ยิ่งมาก แล้วเดี๋ยวปัญหาต่างๆ จะหมดไปเอง เพราะในเวลานี้สิ่งสำคัญก็คือ “บุญ” 
บุญสวดธัมมจักกัปวัตนสูตรนี่แหละสำคัญเลย จะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล