ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กิจกรรมงานบุญ ประจำเดือนธันวาคม ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2565

กิจกรรมงานบุญ ประจำเดือนธันวาคม
ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
  

กิจกรรมงานบุญ ประจำเดือนธันวาคม ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สภาธรรมกายสากล
     6.00 น. พิธีตักบาตร
     9.00 น. พิธีบูชาข้าวพระ
    13.30 น. พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ
 
วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
      10.30 น. พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 130

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
      10.00 น.  ถวายเครื่องกันหนาว

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
      9.30 น. งานบุญวันอาทิตย์ 

วันอาทิตย์ที่ 18  ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
      9.30 น. งานบุญวันอาทิตย์ และพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
    
วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ มหารัตนวิหารคด
      19.00 น. พิธีฉลองชัย ชิตัง เม สวดธรรมจักร

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ณ มหารัตนวิหารคด
      20.00 น. สวดมนต์ข้ามปี


"ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา      กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ 
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ                  สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย 
ถ้าบุรุษจะพึงทำบุญไซร้         ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ 
ควรทำความพอใจในบุญนั้น    เพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้" 

ขุททกนิกาย ธรรมบท 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล